Nền thổ cư hẻm 388 trục thông ra lộ ngân hàng- tặng GPXD chính - Cần Thơ Số