Bán nền khu dan cư sơn thuỷ - đường nguyễn văn linh- Cần Thơ Số