Nhà Cấp 4 kiêng cố gần Bệnh Viện Phương Châu- Cần Thơ Số